Miljövänliga produkter på Tvättmäster

Miljövänliga produkter

Vi gör vårt bästa för att göra effektiva och miljöanpassade val.

NU ÄR ALLA VÅRA TVÄTTMEDEL SVANENMÄRKTA.

Med hjälp av ny mätutrustning kan vi garantera att vi tvättar i rätt temperatur.

Vi ställer krav på våra leverantörer att göra miljövänliga val när det gäller transporter, tillverkning och innehåll i produkter.

Vi har verksamhet på flera orter och kan därför minimera antalet mil som tvätten transporteras.

Vi har bytt till en ny miljöanpassad kemtvättsmaskin som inte har några negativa effekter på vare sig luft, vatten, mark, eller människor.

Detta är ett nytt unikt och innovativt tvättsystem som är patentsökt världen över av tillverkaren Kreussler vars mål är att förändra tvätteribranschen på ett hållbart och positivt sätt.

Läs miljöbroschyr


 

Miljö Tvättmäster